Cula Poenaru

  Locație  :  Almăj, Județul Dolj  

Cula Poenaru (locuința fortificată) face parte din clădirile – proprietate a marilor latifundiari, ridicate în secolul al XVIII-lea/XIX-lea pentru a proteja de incursiunile detașamentelor înarmate ale turcilor care traversau Dunărea plecând din cazărmile Imperiului Otoman stabilite în nordul Bulgariei. Cu timpul, culele și-au pierdut vocația defensivă, devenind, pentru proprietarii lor, semn al apartenenței la clasa marilor boieri. A fost construită în 1764 de postelnicul Barbu Poienaru, lângă biserica pe care a ridicat-o în inima satului. Până în anul 1844 cula a avut și un etaj cu o singură încăpere și cerdac pe stâlpi de lemn, dar în incendiul din 1844 a ars și nu a mai fost refăcut. Modificată în 1896, cula a fost donată primăriei și în 1904 a fost instalata aici o școală.

Are formă dreptunghiulară, cu parter înalt, hol și o cameră înaltă luminată de patru ferestre lărgite. În sala mare a vechii cule, la parter, este amenajat un punct muzeistic comunal care păstrează piese muzeale de interes arheologic, istoric, documentar, etnografic. Bolta camerei este acoperită cu lunete pe fiecare latură sub care se afla medalioane din stuc, în mijlocul cărora au fost pictate fabulele lui Esop, anotimpurile și figuri alegorice. Intersecția dintre muchiile bolții și lunete este subliniată de profile înguste cu motive vegetale. Cula Poenaru se află într-o stare relativ bună de conservare datorată unor lucrari de reparații și întreținere care au avut loc în ultimii 20 de ani.