Cula Greceanu

CULA GRECEANU

Locație : Măldărești, Județul Vâlcea

Cula Greceanu a păstrat acest nume întrucât în timp a trecut prin zestre de la familia Măldărescu la familia Greceanu.

Trecând peste legenda care atribuie construirea acestui edificiu unuia dintre căpitanii lui Mihai Viteazul- Tudor Maldar – argumentele istorice datează construcția către sfârșitul secolului al XVIII-lea, când ar fi fost fie reclădită, fie ridicată din temelii de „jupân Gheorghe Măldărescu și jupânița ego Eva“.

Sunt prezente câteva indicii ale stilului brâncovenesc: ferestrele pivniței lucrate în piatră traforată, cele două cerdace cu arcade și bolțile de penetrare din încăperea de la etajul I care întăresc aceste afirmații.

Accesul pentru vizitator se face pe o ușă din stejar ferecată și continuă cu o scară din lemn până la primul etaj. Zidul exterior al casei scării este străpuns de două guri de tragere pentru apărarea intrării.

La etajul I, din pridvorul larg deschis spre miazăzi, se intră într-o încăpere de dimensiuni reduse de unde, cu ajutorul unei scări mobile, se putea ajunge în locul cel mai sigur în caz de primejdie, adevărată ascunzătoare a clădirii, de foarte mici dimensiuni și prevăzută doar cu o mică ferestruică. Tot la etajul I se mai află o încăpere, fostă cameră de primire, din care se trece într-o altă cameră susținută de bolți, unde pictorița Olga Greceanu a imortalizat în frescă imagini din trecut, oferind posterității portretele celor din familia Măldărescu, luând ca model tabloul votiv al bisericii din apropiere.