Casa Memorială Vasile Pogor

  Locație  :  Iași, Județul Iași 

Cladirea are nouă incaperi, la parter si etaj, plus doua holuri, in care sunt prezentate principalele etape si curente literare din ultimele doua secole: perioada scriitorilor Costache Conachi, Vasile Alecsandri, Alexandru Donici, Salonul „Daciei Literare“, scriitorii pasoptisti si unionisti, momentul fondarii Societatii „Junimea“ si scriitorii junimisti (Titu Maiorescu, Vasile Pogor, P.P. Carp, Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Ion Slavici si altii), literatura de la „Contemporanul“ si „Viata Romaneasca“, perioada Garabet Ibraileanu, sala „Masa Umbrelor“, sala scriitorilor Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu, Alexei Mateevici, Calistrat Hogas, perioada interbelica (George Bacovia, Magda Isanos, Eusebiu Camilar), Nicolae Labis. A fost restaurata în 1968, in vederea amenajarii muzeului, si reparata dupa cutremurul din 1977.

Casa memorială „Vasile Pogor“ este sediul muzeului ce are ca obiect literatura română modernă și contemporană, dar cu precădere perioada marilor clasici, a societății literare „Junimea“.

Clădirea a fost construită în 1850 de către vornicul Vasile Pogor, împreună cu soția sa Zoe. Aceasta dată este atestată printr-o piatră hexagonală găsită după săpăturile efectuate în vederea restaurării, pe care se află inscripția cu caractere chirilice: „V.Pogor 1850 și soția sa Zoe“.

Imobilul are un bogat și lung istoric legat de viața culturală a Iașului, fiind loc de întâlnire pentru intelectualitatea orașului, sediul Societății Literare Junimea (1863) și al Revistei „Convorbiri literare“ (1867). Dintre numele de răsunet care au frecventat cercul junimist amintim mai întâi pe cei cinci întemeietori: Titu Maiorescu, Vasile Pogor, P.P. Carp, Th. Rosetti, Iacob Negruzzi, apoi Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Ion Slavici, Vasile Alecsandri, Vasile Conta, A.D.Xenopol, N. Gane s.a.

Vasile Pogor vinde imobilul și parcul înconjurător Mariei Moruzzi Cuza, mama viitorului istoric Gh.I. Brătianu (fiul primului ministru I.I.C. Brătianu, înfăptuitorul Marii Uniri a Statelor Române după primul război mondial) și discipol al lui N. Iorga. În perioada de dupa 1906 casa suferă unele modificări. După al doilea război mondial imobilul a fost folosit drept sediu pentru diverse institutii, trecând apoi printr-o nouă restaurare în vederea amenajării Muzeului de Literatură.

Muzeul este inaugurat în 26 decembrie 1972. Clădirea destinată spațiului muzeal este compusă din douăsprezece încăperi ale expoziției permanente și o clădire anexă, inaugurată în 1994, care protejează intrarea în catacombele Casei „Pogor“, restaurate în perioada 1993-1994 și care cuprind culoare cu pe două niveluri (datând din secolele XVIII și XIX).

La parterul casei se află biblioteca muzeului. Sunt expuse obiecte cu valoare memorială, tapiserii, tablouri din secolul al XIX-lea, manuscrise (Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu, George Topîrceanu, Otilia Cazimir, Mihai Codreanu), fotografii originale, ediții prime ale operelor scriitorilor pe parcursul a 150 de ani. Printre cele mai reprezentative exponate se numără ceasul de aur al lui Eminescu, cu monograma, inelul de aur cu piatra de rubin, o piesa de mobilier de la Mihail Kogălniceanu, un set de călătorie și corespondență al lui Costache Negri, tabloul „Cap de dac“ al lui G. Asachi și pianul lui Duiliu Zamfirescu. Printre exponatele cele mai valoroase ale muzeului se mai numără și o „Gramatica“de I. Văcărescu, „Critice“ de T. Maiorescu, precum și un „Almanah de învățătură și petrecere“ de M. Kogălniceanu.

Aici funcționează așa numitul Club Cultural „Junimea“, locul ce găzduiește multiple activități organizate de Muzeul Literaturii Române, Iași: conferințe în cadrul serilor revistei „Dacia literară“ (reeditată de Muzeul Literaturii Române, Iași), Cenaclul Literar „Junimea“, simpozioane, aniversări, comemorări ale personalităților culturale românești, întâlniri cu scriitori români sau străini, prezentări și lansări de cărți și reviste literare, recitaluri de muzică, vernisaje de expoziții de artă.