Casa Memorială Vasile Kazar

IF

Locație : Vadul Izei, Județul Maramureș

Casa memorială „Vasile Kazar“ face parte din colecția muzeală de la Vișeu de Sus a Muzeului Maramureșului, fiind situată pe ulița bisericii, într-o mica grădină.

Este o casă tradițională din secolul al XVIII-lea pe care graficianul Vasile Kazar a achiziționat-o în vederea folosirii ei pentru creație. În timp, a mai achiziționat o casă mai mare (de început de secol), iar vechea casă a donat-o muzeului împreună cu colecția etnografică.A fost restaurată și amenajată muzeal.

Construită din bârne rotunde de stejar, are planul clasic: cameră, tindă, cămară rece și prispă cu stâlpi și arcade pe față. Acoperișul este în două ape, confecționat din dranițe și prevăzut cu două lucarne. Grădina și curtea cu cele două case, sunt un loc agreabil de popas de primăvara până toamna târziu.

Vasile Kazar (1913 – 1998) este autorul unei opera de o suverană coerență, unde cartografiază un teritoriu imaginar ce-i aparține în exclusivitate. Această lume se recompune din frânturi ale unei memorii figurative fabuloase, în care se amalgamează amintiri din Maramureșul natal, restituit într-o cheie proprie, precum și secvențe vizionare, din istoria tragică a secolului XX. Desenul său traversează mai multe etape, de la asimilarea linearității decorative a stampelor

japoneze și humorul breughelian în evocarea personajelor- trăsături caracteristice începuturilor sale, până la autonomizarea desenului ca limbaj atotcuprinzător, din ultimii ani de creație.

A făcut studii libere de pictură. A lucrat în industria lemnului.A fost muzeograf, șef de secții, la București la Muzeul de Artă.