Casa Memorială Tudor Vladimirescu

 

  Locație  :  Comuna Vladimir, Județul Gorj  

Așezată în partea de sud-est a județului Gorj, pe malul stâng al Gilortului, la 50 km de Tg-Jiu și 25 km de Tg-Cărbunești, comuna Vladimir este menționată, după reforma administrativă din 1968, cu satele Andreești, Frasinul, Vladimir și Valea Desului, având un total de 4260 locuitori și o suprafață de 62,1kmp.

Aici, în anul 1780, din părinți moșneni (Constantin și Ioana) s-a născut Tudor Vladimirescu, întregind familia formată din 3 copii (Papa, Constandina și Tudor). După însușirea primelor noțiuni de citire și scriere de la preotul satului Pârvu Ciuhoi, Tudor își continuă studiile la Craiova, cu sprijinul boierului loan Glogoveanu. După ce devenise un renumit negustor de vite, Tudor primește de la domnitorul Țării Românești, Constantin Ipsilanti, însărcinarea formării unui corp de voluntari, pentru apărarea Olteniei de năvălirile trupelor neregulate otomane.

Curând este numit mare comis, vătaf de plai la Cloșani (Mehedinți), apoi mare sluger. în anii 1806-1812 participă la războiul ruso-turc, ca ofițer rus, cu gradul de porucic (locotenent) și este decorat de țarul Rusiei, Alexandru, cu Ordinul Sf. Vladimir cu spadă. Fiind refugiat la Viena îl cunoaște pe contele Capodistria, ministrul de externe al Rusiei și fruntaș al Eteriei (organizație secretă ce lupta pentru independența Greciei).

Revoluția din 1821, organizată și condusă de Tudor Vladimirescu, începe la 23 ianuarie cu citirea cunoscutei Proclamații de la Padeș, continuă cu fortificarea mănăstirilor din nordul Olteniei (Tismana, Motru, Strehaia) și cu organizarea taberei de instruire de la Țânțăreni.

La 4 martie Tudor ajunge la Slatina cu 6000 de pedeștri și 2000 de călăreți, la 16 martie intră cu oastea în Bolintin, iar la 21 martie își instalează tabăra de luptă la Cotroceni. în aprilie 1821, sub titlul „Cererile norodului românesc“, Tudor face cunoscut adevăratul program al revoluției, iar pentru a feri țara de ocupația turcească, încearcă să obțină retragerea eteriștilor.

La 15 mai, Tudor organizează ridicarea taberei de la București, ordonând retragerea către nordul Olteniei. în acest timp, eteriștii desfășoară intense acțiuni diversioniste culminând cu asasinarea lui Tudor la Târgoviște, în dimineața zilei de 27 mai 1821 de către Lassani și Caravia, ofițerii generalului Alexandru Ipsilanti.

În amintirea lui Tudor Vladimirescu, în 1932, prin eforturile Ligii Naționale a Femeilor Române din Gorj, condusă de Aretia Tătărescu, este inaugurată Casa Memorială din satul natal, Vladimir. Casa țărănească cu pridvor de lemn și cu cele două cămăruțe amenajate specific începutului de secol XIX oferă vizitatorului obiecte și documente legate de viața conducătorului revoluționar de la 1821, Tudor Vladimirescu.