Casa Memorială Traian Demetrescu

  Locație  :  Craiova, Județul Dolj  

Casa memorială Traian Demetrescu este și ea o ființă vie, are o poveste. Despre ea se poate scrie un roman: cum s-a născut, cum a trăit sau a supraviețuit celor pe care i-a ocrotit de intemperiile vremii și ale vremurilor. Într-o noapte de noiembrie, chiar data nașterii poetului, putea să cadă pradă flăcărilor unui incendiu ce cuprinsese o casă vecină de care era lipită. Strada și numărul pe care este situată clădirea s-au schimbat de mai multe ori în decursul vremii: Târgului 43, Stalingrad 41, Silozului 13, Împăratul Traian 13 și, în prezent, Traian Demetrescu 31.

În anul 1950 a fost naționalizată, iar în 1966, la sărbătorirea Centenearului poetului, a devenit Casa Memorială Traian Demetrescu, dotată cu obiecte aparținând poetului, păstrate cu devoțiune de sora sa Victoria Popescu (născută Demetescu) care a devenit și muzeograf al Casei memoriale.

Reconstituită în 1966, îmbogătită cu valoroase piese și documente din bibliografia lui Traian Demetrescu, Casa Memorială acoperea o tematică bogată cuprinzând documente legate de familie, copilărie și anii de școală, tablourile părinților, bunicilor, fraților și surorilor sale, ale profesorilor, ale poetului, copia actului de studiu șamd. Un alt segment al expoziției permanente cuprindea anii de ucenicie, debutul literar (1833-1888) cu primele poezii publicate, fotocopii ale revistelor unde a publicat poetul, primul său volum de versuri, fragmente din scrisori, cât si anii de afirmare, de consacrare, de boală și sfârșitul vieții.

Cutemurul din 1977 a provocat anumite pagube, fiind nevoie de mutarea obiectelor muzeale pentru efectuarea de reparații. După reparații, în anul 1978, obiectele au fost readuse în muzeu, o parte dintre ele fiind însă rătăcite. Programul de vizitare nu a mai fost unul regulat. Începând cu 1980, la parterul clădirii a avut sediul Societatea pictorilor amatori „Constantin Brâncuși“. După 1990 clădirea a beneficiat de reparații minore, etajul fiind închiriat unei edituri, iar la parter și subsol au funcționat o perioadă galeriile „Vollard“. În anul 1995 toate obiectele muzeale au fost mutate la Muzeul Olteniei, unde se află și în prezent.

Imobilul din Craiova din str. Traian Demetrescu nr. 31 este înscris în Lista monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice din judetul Dolj, ca o clădire memorială. Din anul 2002, clădirea se află în administrarea Casei de Cultură „Traian Demetrescu“, instituție publică de cultură subordonată Consiliului Local și Primăriei Municipiului Craiova. Clădirea a fost consolidată și reabilitată prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, proiectul „O Românie frumoasă“ , proiect care a urmărit reabilitarea clădirilor de patrimoniu și de utilitate publică aflate în proprietatea autoritătilor locale.