Casa Memorială Simion Florea Marian

SONY DSC

Locație : Suceava, Județul Suceava

Muzeul memorial Simion Florea Marian (1847 – 1907), folclorist și etnograf de renume internațional, membru al Academiei Române, este organizat în casa care a fost cumpărată și restaurată de el însuși.

Situată în centrul municipiului Suceava, clădirea este una dintre cele mai vechi clădiri ale orașului, datând din secolul al XVIII-lea. A aparținut inițial baronului Kapri, de la urmașii căruia Simion Florea Marian a cumpărat-o în 1884. După cum scrie și pe o placă memorială, casa a fost „câștigată cu condeiul“ de către marele etnograf si folclorist, fiind cumpărată cu banii proveniți din premiul care i-a fost acordat de către Academia Română pentru lucrarea „Ornitologia Poporană Română“ (în anul 1883).

Casa memorială adăpostește o zestre memorialistică și documentară impunătoare, dispusă în șase încăperi, începând cu expoziția memorială, continuând cu spațiile rezervate etalării unei ample colecții de obiecte memorialistice, de epocă, și sfârșind cu cele destinate studiului pentru cercetători și specialiști în domeniu (carte veche românească și străină, periodice-ziare și reviste începând cu sec. XIX, manuscrise, corespondență, fotografii, documente personale, culturale, istorice, hărți, partituri muzicale etc.), însumând aproximativ 20. 000 de numere. Sunt reconstituite, cu ajutorul exponatelor un interior vechi, autentic românesc.