Casa Memorială Nicolae Iorga

  Locație  :  Botoșani, Județul Botoșani 

Pe strada Nicolae Iorga, la nr. 14, la circa 100 m de B-dul Mihai Eminescu și 1 km de la intrarea în municipiul Botoșani, venind dinspre Iași, se află casaîn care a locuit familia Iorga între anii 1876 – 1880.
Dintre cele 10 locuințe schimbate de familia istoricului în perioada copilăriei și adolescenței sale, este singura clădire ce s-a păstrat din secolul al XIX-lea, fiind atribuită de botoșăneni lui Nicolae Iorga, încă din perioada interbelică, deși familia Iorga a locuit aici în calitate de chiriași.
În 1967 a luat ființă Biblioteca documentară „Nicolae Iorga“. Între 1967-1971 s-a constituit patrimoniul muzeeal și s-a amenajat expoziția de bază (colaborator Frassin Munteanu-Ramnic, Vălenii de Munte).
În 1971, cu ocazia sărbătoririi centenarului nașterii savantului Nicolae Iorga, s-a inaugurat expoziția permanentă.
În 1977 devine secția Muzeului Județean de Istorie Botoșani.
În 1990 expoziția de bază a fost reorganizată, ceremonia de inaugurare a avut loc pe 27 noiembrie 1990 la comemorarea semicentenarului morții lui N. Iorga (consultant știițific și autorul unor donații importante: dr. Andrei Pippidi – nepotul de fiică al savantului).
Din 1993 este inclus în secția de memoralistică (istoria culturii) a Muzeului Județean de Istorie Botoșani.
Clădirea este o casă construită în stilul arhitecturii moldovenesti, datând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, fiind considerată monument istoric. Clădirea originală, în care marele savant și istoric Nicolae Iorga (1871 – 1940) s-a născut și a copilărit, cu pereți din paiantă, a fost demolată în 1965. Clădirea actuală a suferit mai multe modificări în timp: acoperișul din tablă a fost înlocuit cu șindrilă, stâlpii din beton au fost înlocuiți cu stâlpi din lemn (1967-1975). În 1990 s-a realizat racordul la instalația termică și în 1993 s-a refăcut instalația electrică, cu ocazia renovării clădirii.
Casa memorială „Nicolae Iorga“ este locul în care se păstrează un important număr de piese cu valoare patrimonială, legate de personalitatea ilustrului istoric Nicolae Iorga. Fotografii originale ale familiei acestuia, ale lui Nicolae Iorga în diferite momente ale vieții sale, diplome de Dr. Honoris Causa primite din partea unor celebre instituții de învățământ din Europa (Sorbona, Cambridge, Roma) și un mare număr de cărți scrise de Nicolae Iorga, multe în ediții princeps, precum și ziare și reviste pe care le-a editat și îndrumat conturează dimensiunea extraordinară a uneia dintre cele mai mari personalități ale culturii românești și universale.
În cele două încăperi ocupate de Zulnia Iorga și de cei doi copii ai săi, Nicolae și George, este prezentată o reconstituire de epocă. Este și un spațiu expozițional de excepție ce cuprinde mărturii ale vieții și activității sale. Colecția de bază conține piese cu valoare deosebită: camera de lucru cuprinde biblioteca ce conține, printre altele, primele ediții din operele istorice, literare și memorialstice semnate Nicolae Iorga, vitrine cu valoare memorială: ceas de masă, vas ornamental vienez (a aparținut bunicului), tablouri de familie, manuscrise aparținând mamei (Zulnia Iorga).
S-a reorganizat, de asemenea, camera copiilor (având ca bază documentară opera memorialistică).
Aici, pasiunea cititului de care era stăpânit fiul cel mare – Nicolae – este sugerată de o etajeră cu cărți, o masă de scris, un sfeșnic cu lumânare. Martoră a primei lecturi, această încăpere beneficiază și ea de o descriere amănunțită în cartea autobiografică a marelui istoric intitulată „O viață de om așa cum a fost“.
Celelalte două încăperi sunt destinate unei expoziții foto – documentare și unei săli multifuncționale unde sunt expuse primele ediții ale operei lui Nicolae Iorga.
În prima dintre acestea este adăpostită o bibliotecă istorică, alcătuită din carte curentă achiziționată în ultimii ani.
Salonul familiei redă un interior datând din ultimele decenii ale secolului trecut, aparținând unei familii cu un venit modest, dar cu un trecut prosper, timp în care s-au acumulat o serie de bunuri, provenind din agoniseală proprie sau moștenite de la familiile avute din care proveneau părinții istoricului.
Expoziția foto – documentară din hol cuprinde colecția de manuscrise, prezentate cronologic, începând cu primele documente școlare, continuând cu perioada studiilor liceale, universitare, din țară și in străinătate și încheindu-se cu anii deplinei maturități a savantului.
Holul oferă posibilitatea organizării unor expoziții foto-documentare cu caracter temporar.