Casa Memorială Mitropolit Dosoftei

  Locație  :  Iași, Județul Iași

Este o construcție din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în care mitropolitul Dosoftei a instalat, în 1679, a doua tiparniță din Moldova. Aici a tipărit Liturghia (1679), Psaltirea de-nțeles (1680), Viața și petrecerea sfinților (1682 – 1686). Casa cu trei fațade, cu ferestre arcuite și dreptunghiulare, cu pridvor deschis, cu coloane înalte și svelte, cu foișoare țărănești, a fost restaurată între 1966 și 1969. În august 1970, aici s-a deschis secția de literatură veche a Muzeului literaturii române.

Mitropolitul Dosoftei a lăsat o urmă adâncă în viața religioasă a Moldovei, dându-i acestei vieți un impuls nou. Prin reînființarea tipografiei, prin tipărirea de cărți noi, în special de ritualul bisericesc, Dosoftei este continuatorul direct al operei culturale din epoca lui Vasile Lupu.

Principala operă a mitropolitului Dosoftei și prima lui scriere care a văzut lumina tiparului este Psaltirea în viersuri care apare în anul 1673, într-un orășel polonez, Uniev. A tradus această carte din slavonește.

Această traducere a văzut lumina tiparului în anul 1680. În Molitvelnicul lui (1681) și în Parimiile apărute în anul 1683, Dosoftei tipărește o lungă Cronologie a țării Moldovei, scrisă în viersuri silabice, compusă din 136 rânduri. Are și niște versuri dedicate patriarhului Moscovei, Ioachim. Importanța Psaltirii în versuri a mitropolitului Dosoftei pentru literatura noastră veche este foarte mare. La sfârșitul Psaltirii, Dosoftei tipărește și versurile lui Miron Costin privitoare la originea neamului românesc.

Tot la tipografia din Uniev, mitropolitul Dosoftei publică în anul 1673 un Acatist tălmacit de pre limba slavonească pre limba românească prin iubirea de munca și râvna Preasfințitului chir Domnului părinte Dositei, mitropolitul Sucevei. Probabil că este o retipărire a unei părți a Acatistului Maicii Domnului din Precinstitele Acatiste a lui Petru Movilă, apărută la tipografia din mănăstirea Pecersca în anul 1629.

În 1679 tipărește o Liturghie tradusă de el din limba grecească, cu numeroase note scrise în limba greacă. Și Psaltirea slavo-română pe care o tipărește la Iași în anul 1680 este tipărită la tipografia sa. O însemnătate mare pentru literatura noastră veche are monumentala operă cunoscută sub titlul Viața și petreacerea svinților sau Proloagele. Întreaga scriere a lui Dosoftei cuprinde patru volume mari, tipărite între anii 1682-1686. Opera lui Dosoftei, în mare parte, este o compilație a lui proprie, alcătuită sau tradusă după mai multe izvoare, cum spune el, „de pre grecește și de pre sîrbește“. În anul 1683, mitropolitul scoate o a doua ediție a Liturghiei, completată cu rugăciuni noi. În același an, el tipărește o nouă lucrare, intitulată Parimiile preste an. Este o colecție de slujbe și rugăciuni care se întrebuințează în biserică la serviciile divine ce se oficiază seara. Deasemenea el traduce și trimite la Moscova și Kiev Epistolele lui Ignatie, arhiepiscopul de Antiohia.