Casa Memorială Mihail Kogălniceanu

  Locație  :  Iași, Județul Iași 

Casa memorială „Mihail Kogălniceanu“ este situată într-un vechi cartier rezidențial din Iași în care se află muzeul de literatură „Pogor“ și casa „Gane“. Aceasta este casa în care s-a născut marele naturalist Emil Racoviță, în care a locuit sociologul Petre Andrei, iar apoi Mihail Kogălniceanu.

Construită în anul 1836 în stil neoclasic, este considerată un monument istoric și arhitectonic care în prezent găzduiește obiecte personale, documente, cărti ce au aparținut istoricului și omului politic român Mihail Kogălniceanu (1817 – 1891).

Personalitate fascinantă a epocii modeme, spirit pasionat și comprehensiv, Mihail Kogălniceanu se situează în fruntea celor mai talentați reprezentanți ai generației pașoptiste. Istoric și publicist de renume, om politic și diplomat, el s-a dovedit a fi, mai presus de toate, întâiul apărător al intereselor noastre naționale.

Imobilul a fost martorul primelor frământari revoluționare pașoptiste, a împlinirii idealurilor de unitate și independență în mijlocul cărora s-a situat fascinanta personalitate a lui Mihail Kogălniceanu. În calitate de „adiotant domnesc“ al domnitorilor Mihail Sturdza și Grigore Alexandru Ghica, proprietarul îi primește aici pe toți plenipotențiarii puterilor străine, pe conducătorii administrației rusești, pe membrii partidei unioniste și, mai târziu, pe domnitorul Alexandru loan Cuza și pe regele Carol I. La cea de-a cincea vizită a sa făcuta la lași, în aprilie 1869, principele Carol a fost găzduit în casa lui Kogălniceanu, unde „fu primit de elita societății noastre, având în cap pe Principele Grigorie Mihail Sturdza“.

Începând cu anul 1971, la inițiativa profesorului Gheorghe Băileanu, în casa în care în vremurile de demult a locuit Mihail Kogălniceanu funcționează un muzeu dedicat personalității al cărui nume îl poartă. În anul 1994, dupa 23 de ani de activitate, din cauza umidității în exces, muzeul a fost închis, intrând într-un proces de restaurare și consolidare până la finele anului 1999. Expoziția actuală a urmărit să reconstituie atmosfera unei case boierești de secol XIX, cu componente ce se leagă în mare masură de numele și familia lui M. Kogălniceanu. Pentru a reda fiecărei încăperi destinația avută inițial, s-au cercetat procesele verbale și inventarul alcătuite de comisia de expertiză condusă de Th. Mavromati în perioada 22-27 noiembrie 1907, după decesul Ecaterinei Kogălniceanu. Astfel s-au reconstituit antretul, salonul, biroul, camera de primire, odăile soției și ale copiilor, dormitorul, sufrageria și holul.