Casa Memorială Ion Creangă

  Locație  :  Târgu Neamț, Județul Neamț  

Aflată în Humulești, localitate cunoscută din Amintiri din copilărie a lui Ion Creangă, astăzi cartier al orașului Târgu Neamț, pe strada Ion Creangă nr. 8, dincolo de Ozana cea limpede și frumos curgătoare, Casa memorială Ion Creangă păstreaza vie amintirea scriitorului.

Construită în 1830 de bunicul dinspre tată al marelui povestitor, Petrea Ciubotariul, a fost primită de fiul său Ștefan în 1835, când s-a căsătorit cu Smaranda Creangă, din Pipirig. Construcția a fost restaurată în 1937 prin grija istoricului Nicolae Iorga. În 1944 Sofia Grigoriu, născuta Creangă, donează casa Asociației Învățatorilor din România.

Casa copilăriei lui Creangă a rămas moștenire din generație în generație și a fost locuită până în anul 1959 când a fost declarată printr-un decret patrimoniu național și a fost declarată muzeu. Abia mai târziu, în 1965, Zahei Grigoriu, unul dintre urmașii povestitorului, a cedat-o cu scopul amenajării muzeului.

Sub acoperișul larg de draniță, pereții durați din bârne groase peste care s-a așternut un strat de lutuială delimitează o singură încăpere joasă cu trei ferestruici pe latura de răsărit și o tindă unde abia puteai să te învârți. Intrarea scundă este adăpostită de ploile repezi printr-o prispă lată de câteva palme. În spatele casei un acoperământ de scânduri cu pantă repede protejează mai multe obiecte gospodărești și unelte agricole cu certă valoare etnografică.

În prezent, amenajată ca muzeu, casa adăpostește obiecte care au aparținut odinioară familiei Creangă: laița, de jur împrejurul camerei, acoperită cu lăicere, culmea cu câteva straie, opaițul, furca și roata de depănat, vârtelnița, masa la care a învățat Ionică buchiile cărții, ceaslovul amintit în memoriile sale.

Pe masa din odaia mare se găsește astăzi un bust al lui Ion Creangă. În tinda casei este amenajată o expoziție cu operele marelui povestitor, cu documente de arhivă, scrisori, cărți poștale cu autograf, manuale școlare Metoda nouă de scriere și citire; Învățământul copiilor; Geografia județului Iași, fotocopii ale manuscriselor și fotografii. În expoziție sunt și 14 lucrări de grafică realizate de plast icianul Eugen Taru, folosite la ilustrarea ediției din 1959 a volumului Amintiri din copilărie.

Exponatele prezentate sunt caracterizate de simplitatea, bunul simț și modestia proprie țăranului moldovean, generând un puternic sentiment de pioșenie, nu numai pentru ceea ce reprezintă ele față de amintirea lui Ion Creangă, ci pentru că ele sunt mărturii autentice ale tradiției populare a locuitorilor din această parte a țării.

Devenită unul dintre cele mai vizitate muzee memoriale, Casa Ion Creangă, dincolo de semnificația sa istorico-literară și sentimentală, reprezintă un produs cert al arhitecturii populare specifice perioadei și ariei etno-culturale în care se încadrează.

Exponatele au valoare etnografică, documentară și nostalgică, obiectele expuse păstrând vie imaginea și biografia lui Ion Creangă, stând mărturie a civilizației și tradiției populare caracterizată de simplitate, bun simț și modestie a locuitorilor din aceată parte a țării. În prezent, Casa memorială Ion Creangă este unul dintre cele mai vizitate muzee din țară, trecându-i pragul anual mai mult de 40.000 de turiști români și străini.