Casa Memorială Costache Negri

  Locație  :  Costache Negri, Județul Galați  

În comuna Costache Negri (Mânjina), situată lângă consiliul local, se găsește Casa memorială „Costache Negri“. Este amenajată în conacul care a aparținut familiei marelui scriitor, om politic și patriot român Costache Negri. A fost construită în stilul unei case țărănesti de tip evoluat, cu două cerdace pe stâlpi de lemn.

Casa (conacul) a fost locul unde fruntașii generației pașoptiste se întâlneau, deseori, înainte de anul 1848 pentru a discuta principiile ce s-au susținut, apoi, în documentele programatice ale revoluției din anul menționat.

Amfitrion deosebit, Costache Negri reușea să creeze musafirilor săi o atmosferă ospitalieră și astfel, întâlnirile acestora, în special din zilele de 21 mai, au devenit o tradiție păstrată și azi de cultura gălățeană.

Această clădire a fost declarată monument istoric în anul 1943, când s-a hotarât și transformarea ei în muzeu. Acest lucru s-a realizat în anul 1968, iar în actuala formulă organizatorică s-a inaugurat la 21 mai 1986. Când pășeste pragul muzeului, vizitatorul intră întro atmosferă specifică epocii lui Negri, chiar familiară, datorită exponatelor cu valoare memorială. În cele șapte săli de expoziție se regăsesc mobilier și piese de artă decorativă din renumite stiluri europene ce erau la modă în saloanele boierești din perioadă; picturi, fotografii și documente relevante pentru viața și activitatea lui Costache Negri, familiei și colaboratorilor săi. Printre numele de care vorbesc, la propriu, sau la figurat, bunurile culturale expuse se află, alături de membrii familiei: Mihail Kogalniceanu, Nicolae Bălcescu, Vasile Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza, etc. În felul acesta, se poate percepe mai coerent ambientul în care s-au manifestat spiritul pașoptist, cel unionist, precum și maniera în care acestea s-au concretizat într-un secol (al XIX-lea), într-o lume românească racordată la civilizația europeană. Pe casa lui Costache Negri de la Galați se găsește o placă comemorativă cu următorul text: „În această casă a locuit Costache Negri, pârcălab de Galați, militant pentru ideile Revoluției de la 1848 și ale luptei pentru unire“. În fața casei memoriale, la 19 mai 1973, a fost dezvelit bustul lui Costache Negri, realizat în piatră de Boris Leonovici.

Familia Negri descinde din boierimea mijlocie moldoveană, înainte de mijlocul secolului al XVII-lea și a deținut proprietăți funciare în ținuturile Tecuci și Covurlui (Blânzi, Glaveni, Ijdileni, Mânjina).

Mihai Eminescu l-a definit pe Costache Negri ca fiind „unul din cei mai nobili bărbați ai românilor, care reprezintă nu numai cel mai curat patriotism și caracterul cel mai dezinteresat, dar și o capacitate extraordinară, căreia-i datorăm, în bună parte, toate actele mari săvârșite în istoria modernă a românilor“.