Casa Memorială Avram Iancu

 Locație :   Comuna Avram Iancu, Județul Alba 

Aproape de malul Arieșului și înconjurată de brazi falnici, se află casa veche unde s-a născut și a copilărit Avram Iancu, conducatorul Revolutiei de la 1848 – 1849 din Transilvania. Prin testamentul din 1850, convins fiind că pe calea juridică națiunea română își va redobândi drepturile, Avram Iancu a lăsat casa moștenită de la tatăl său „n folosul națiunii române“ împreună cu toată averea sa spre a se întemeia o Academie de drept.
Construită în jurul anului 1800 de către părinții săi, clădirea – monument de arhitectură populară, este o casă tipic moțească, pe o temelie de piatră cu pereți de lemn, batuți cu șipci, tencuiți și văruiți. Edificiul are două camere și un „tarnat“, precum și un acoperiș în patru ape, mai înalt de două ori și jumătate decât pereții clădirii, acoperit cu șindrilă de brad.
Interiorul păstrează o parte din mobilierul și decorația originale: masă, lavițe, scaune, podișori, blide, icoane, chindee, precum și obiecte comemorative: fotografii, documente de familie, obiecte personale ale lui Avram Iancu: leagănul, fluierul, briciul, arme și alte obiecte între care copia portretului executat de Barbu Iscovescu.
Prin grija Societății „Astra“, casa a devenit un mic edificiu muzeal încă din anul 1880. Cu ocazia comemorarii a 100 de ani de la nașterea lui Avram Iancu, în 1924, când au fost organizate importante serbări, Societatea „Astra“ a întemeiat o fundație formată din școală, bibliotecă, biserică și muzeu. Până în 1972, anexele au servit ca săli de clasă pentru școala cu clasele I – IV din satul Incești. În 1972, la centenarul morții lui Avram Iancu, muzeul s-a reorganizat, formânduse în anexa dreaptă o expoziție de istorie și etnografie. În expoziția de istorie se păstrează certificatele școlare ale lui Avram Iancu de la Gimnaziul crăiesc din Zlatna, protocolul crăiesc în care se află înregistrat Avram Iancu, testamentul lui, documente referitoare la pregătirea și desfașurarea Revoluției de la 1848 – 1849 din Transilvania.