Casa Memorială Alexandru Ciura

Locație :   Abrud, Județul Alba

În această casă s-a născut și a copilărit Alexandru Ciura (1876–1936) – preot, profesor, prozator, publicist, militant pentru unirea Transilvaniei cu România în 1918.
A urmat școala primară în Abrud, Gimnaziile din Blaj si Sibiu (1886-1894), Facultatea de Teologie (1894- 1898), apoi cea de Litere din Budapesta, cu specializare în Română și Elina (1899-1902).
A fost suplinitor al catedrei de Morală de la Seminarul din Blaj (1898-1899), profesor de Română la Gimnaziul din Blaj (1902-1919), profesor de Română și director al Liceului „George Baritiu“ din Cluj (1919-1936).
A fost unul dintre întemeietorii și primii redactori ai revistei „Luceafărul“ de la Budapesta, în 1902, iar din 1906 la Sibiu, unde, alături de O. Goga, A. P. Bănuț și O. Tăslăuanu, a publicat numeroase schițe, nuvele, recenzii etc.
După 1902 a Iucrat în redacția foii „Unirea“ de la Blaj, fiind colaborator la principalele periodice transilvănene din vremea sa, autor de volume cu schițe, nuvele, traduceri.
Această casă a fost sediul revoluției din 1848-1849, bunicii scriitorului, Iosif și Francisca, aflându-se în fruntea vitejilor buciumani în revolutie. Aici s-a întâlnit Nicolae Bălcescu cu Avram Iancu, aici a scris Ion Maiorescu „Rapoartele“.
Clădirea găzduiește o expoziție permanentă de documente referitoare la istoria Abrudului, îndeosebi din anii 1848-1849.