Casa Memorială George Bacovia

 Locație  :  Bacău, Județul Bacău  

Expoziția memorială s-a deschis la 28 septembrie 1971 în casa părintească în care a locuit poetul George Bacovia (1881 – 1957), devenind punctul de început al oricărui itinerar cultural băcăuan.
În imediata vecinătate a monumentalei statui a luiȘtefan cel Mare, pe fosta stradă a Liceului, actualmente strada George Bacovia, la nr. 13, bătrâna casă își îmbracă ferestrele în reflexele calde ale trandafirilor.
În această clădire ce datează din ultimul deceniu al secolului XIX, sunt păstrate numeroase obiecte de uz personal și piese de mobilier ce au aparținut poetului.
Colectia cuprinde cca. 400 de obiecte provenite din donații și achiziții de la membrii familiei poetului. În toate cele cinci încăperi destinate vizitării sunt expuse mărturii reprezentative, manuscrise originale, documente și piese de patrimoniu. În Salonul casei, impresionează simplitatea și bunul gust al mobilierului. Aici se află pianul, vioara și portretele parinților – Zoe și Dimitrie Vasiliu – atât de dragi poetului. Casa memorială deține un documentar pe casetă video în care e surprins poetul în timpul vieții și o înregistrare pe casetă audio cu vocea poetului recitând din versurile sale. În grădina Casei memoriale, sculpturi ambientale aparținand artiștilor contemporani invită la meditație și reflecție.
Poet simbolist, redescoperit de exegeți în multiple ipostaze stilistice, de bibliografi ca prețios subiect de studiu, ca și de simplii iubitori de poezie, Gheorghe Vasiliu – George Bacovia, deși dispărut din viață de aproape o jumătate de secol, face parte din viața orașului.
Volumele sale de versuri, ce au cunoscut multiple ediții, au fost traduse în numeroase limbi. A desfășurat și o intensă activitate de promotor al culturii, fiind unul dintre întemeietorii revistei Ateneu. Drept recunoaștere a valorii creației sale, Liceul în care a studiat, Teatrul din Bacău, Universitatea, Școala generala nr. 27 Bacau și Biblioteca din Buhuși au primit numele său și, începând din anul 1971, se desfășoară la Bacău Festivalul George Bacovia, manifestare ce atrage personalități marcante ale culturii române.
Spirit meditativ, profund, fapt atestat și de volumele valoroase ce se păstrează încă în biblioteca din casă, de o gingășie sufletească excepțională – după cum ni-l prezintă soția sa, Agatha Grigorescu-Bacovia, într-unul din volumele dedicate poetului, Bacovia și-a distilat destinul, transformându-l în poezie. El ne-a făcut cunoscut că materia plânge, că mugurul alb și roz și pur este vis de-albastru și azur, că plumbul e o materie sensibilă.