Casa Memorială Matei Corvin

  Locație  :  Cluj Napoca, Județul Cluj  

Coborând dinspre centru, pe o străduță cu aspect medieval care acum poartă numele lui Matei Corvin, în locul unde aceasta se lărgește, privirea este atrasă de o casă înaltă, cu geometrie simplă, având elemente gotice și de stil renascentist, recunoscută drept cea mai veche clădire laică și unicul palat renascentist din Cluj-Napoca. Clădirea a fost construită în secolul al XIV-lea, fiind amplasată în interiorul primei incinte de apărare aparținând vechii cetăți. Clădită în stil gotic, Casa Matei Corvin a suferit de-a lungul timpului modificări diverse și adaptări la stilurile noi. Astfel, în prima jumătate a secolului al XVI-lea au fost introduce o serie de elemente arhitecturale renascentiste. La sfârșitul secolului al XIX-lea, aflându-se într-o stare avansată de degradare, a fost restaurată, introducându- se o serie de elemente specifice stilului anilor 1900.

A fost restaurată din nou în 1940 de către arhitectul Kos Karoly, iar apoi, în perioada comunistă, au fost eliminate multe din modificările anilor 1900. Casa Memorială „Matei Corvin“ a avut de-a lungul timpului mai multe întrebuințări. Mai întâi a aparținut unui negustor de vinuri, apoi a devenit han. În 1740 a fost cumpărată de Municipalitatea orașului Cluj, îndeplinind și alte scopuri, cum ar fi cel de închisoare, cazarmă sau de spital. La scurt timp, structura de rezistență a părții de nord a clădirii fost avariată de o explozie produsă în depozitul de muniție. La începutul sec. XX, Casa a adăpostit Muzeul Societății Carpatine Ardelene, unul dintre cele mai frumoase muzee din Transilvania la vremea respectivă, dedicat turismului, etnografiei și balneologiei. Aici era expusă o colecție de peste 7.000 de obiecte, cuprinzând ceramică, broderii, unelte agricole, porturi, obiecte casnice rurale. Două dintre încăperile edificiului erau destinate memoriei lui Matei Corvin, fiind expuse cele 7 machete care au concurat la concursul din 1894 pentru realizarea statuii lui Matei Corvin. Peste 2.000 de volume ale colecției fuseseră donate de către profesorul universitar Otto Hermann. Muzeul a funcționat până în 1935.

După cel de-al doilea război mondial, clădirea a adăpostit o perioadă un colegiu, iar apoi Universitatea de Artă și Design care o folosește și în clipa de față. În 1996 a fost instalată o placă comemorativă în limbile română și engleză. Între timp, Casa a fost renovată și dotată cu încălzire centrală și un sistem de ventilație. Până de curând, în pivnițele acesteia, care se întind pe toată suprafața clădirii, mai puteau fi văzute vechile suporturi pentru butoaiele de vin. Casa nu a aparținut efectiv familiei lui Matei Corvin. Cel care avea să devină mai târziu rege al Ungariei, fiul lui Iancu de Hunedoara, mare voievod al Transilvaniei și guvernator al Ungariei, s-a născut la hanul din această casă când mama lui, Elisabeta, în trecere prin oraș, a poposit aici, rămânând cu copilul câteva luni.